Dagsprogram

Dagsprogrammet vil bli delt opp i to kohorter, hvor hver kohort vil være inne på arenaen samtidig. Når den ene kohorten er ferdig vil friidrettshallen tømmes og rengjøres, før neste kohort vil få tilgang. Kohort 1: j15, j16 og g 17. Kohort 2: g15, g16 og j17. Stafetter utgår beklageligvis.

Denne måten å arrangere på utfordrer tidsskjemaet, så vær oppmerksom på oppstart fredag for første kohort og avslutning søndag for andre kohort når reisen tur retur Steinkjer planlegges.

Steinkjeralliansen oppfordrer også til å kjøpe billetter som er refunderbare hvis covid-19- situasjonen medfører at arrangementet blir avlyst på kort varsel.