Steinkjeralliansen formelt stiftet

Steinkjeralliansen i friidrett ble formelt stiftet på et møte i InnoCamp torsdag 10. september.

Alliansen består av Beitstad IL, Steinkjer FIK, Ogndal IL, Snåsa IL og Overhalla IL. I den vedtatte formålsparagrafen står det:
«Steinkjeralliansens formål er å arrangere større friidrettsarrangement hvor arrangementets størrelse er av en slik art at det enkelte idrettslag eller friidrettsgruppe ikke alene har kapasitet til å gjennomføre arrangementet».

-Steinkjeralliansen har eksistert i flere år, men nå har vi formalisert samarbeidet med dette vedtaket. Steinkjeralliansen blir nå registrert som forening i Brønnøysundregistrene, med de fordeler og forpliktelser som ligger i det. Det blir enklere å føre regnskap og gir oss bedre oversikt over økonomien for de arrangementene vi har. På kort sikt gjelder det først og fremst innendørs-UM i 2021, sier Gunnar Thorsen.

Han er leder i hovedkomiteen for ungdomsmesterskapet, som skal arrangeres i Steinkjerhallen 5. til 7. mars 2021, og omfatter klassene 15-22 år.

Liv Karin Olsen ble valgt til leder i Steinkjeralliansen, med Ragnar Prestvik som nestleder. Styremedlemmer er Hilde-Gunn Steinkjer Klevmo, Stål Arvid Opdahl og Normann Ryan jr. De fem er alle ledere i friidrettsgruppene i samarbeidsklubbene.

Første gang Steinkjeralliansen arrangerte et friidrettsmesterskap var i 1999, da klubbene Beitstad IL, Steinkjer FIK, Ogndal IL og Sparbu IL gjennomførte NM for veteraner som generalprøve til hoved-NM året etter. Etter at friidrettshallen sto ferdig på Guldbergaunet, har alliansen arrangert ungdoms-NM (UM) innendørs i 2013, senior-NM i 2015, UM i 2016 og 2018. Beitstad, Steinkjer, Ogndal og Snåsa inngikk i Steinkjeralliansen i 2013, 2015 og 2016. Fra 2018 har Overhalla vært med som femte klubb.

Styret i Steinkjeralliansen etter den formelle stiftelsen. Fra venstre: Normann Ryan jr., Ragnar Prestvik, Hilde-Gunn Steinkjer Klevmo, Liv Karin Olsen Flak og Stål Arvid Opdahl. Foto: Gunnar Thorsen.