Arrangementet og Covid-19

Steinkjeralliansen planlegger i disse dager UM inne 2021 på samme måte som tidligere arrangement vi har arrangert. Men denne gangen har vi også Covid-19 som en ekstra faktor vi må ta med. Det vil derfor være vanskelig å planlegge f.eks. muligheter for overnatting i Steinkjerhallen, slik vi har gjort tidligere. Vi beklager dette.

Når det gjelder de andre overnattings-destinasjonene vi samarbeider med, ber vi om at dere tar direkte kontakt med dem ved spørsmål.

Steinkjeralliansen vil følge nøye med på de bestemmelser FHI (Folkehelseinstituttet) og Norges friidrettsforbund anbefaler, og vil selvfølgelig lage et UM som følger de anbefalingene som råder til enhver tid – slik at utøvere, ledere, besøkende og arrangører ikke skal løpe noen risiko.